Avstå helt från alkohol under 30 dagar

Viking Bergström
– För de allra flesta av oss är alkohol ett sätt att umgås.

Låt den här månaden bli en månad där du bevisar för dig själv att det är fel, att det fungerar alldeles fantastiskt att ha trevligt utan alkohol.

Om du tycker att detta är ett för stort steg kan du begränsa mängden, välja bort starkare drycker som sprit eller sluta dricka efter 24.00.