Att Sälja

Viking Bergström
Igår kväll visade SVT 2 Dokument Inifrån, ett program som beskrev en pinsamt dålig variant av försäljningsorganisation.

Det var The Phone House som närmast utnyttjade ungdomar i något som kan beskrivas som en säljsekt.

Samma kväll fick vi beskedet att man lagt ner säljmetoden!Jag tänkte inte strö salt i såren, men jag frågar mig vem som hade utbildat säljledarna?

Nu såg vi bara några stycken men dessa personer saknade helt kunskap om säljledning! Hot, skräck och rädsla är visserligen ledarskapsmetoder men knappast ett bra sätt att öka försäljningen. Dessutom var arbetsförhållandena och villkoren orealistiska!

Dagligen försvarar jag säljyrket, provisioner som motiverar och utbildning av både säljare och ledning. Det finns alltid de som vill klanka ner på vår kår och då använder man just denna typ av exempel. Tyvärr är det dessa som syns.

När vi köper en vara från en trevlig person så säger vi ofta ”det var ingen säljare” men när vi blir pressade av en dålig säljare så kallar vi samma situation för ”en otrevlig säljare”.

Alla som representerar ett företag är säljare men om företaget utbildar sin personal i försäljning så minskar risken att kunden skall uppfatta situationen negativt.

Utbilda din säljkår men glöm inte bort säljledningen!