Är du nummer ett i din marknad?

Viking Bergström
Precis som vi människor har en självbild, så har vi också en bild av vårt företag och var det befinner sig i den osynliga hierarkin.

Vissa saker kan mätas objektivt såsom hur stora vi är i kvadratmeter eller hur många anläggningar vi har. Andra saker är mera subjektiva, exempel på det är servicegrad! De är DU själv som avgör var du är på skalan!

Sannolikt vill du vara bäst, men hur väljer du att se dig själv? Är du bäst, vad är du bäst på? Kanske du har större kollegor i din marknad och därför känner du dig liten. Jag hör ofta hur lokala entreprenörer jämför med kedjor och tror att det som kedjor gör är rätt. I de flesta fall är det helt fel att jämföra sig med en kedja eftersom förutsättningarna är så olika. Det som kan vara ett bra beslut för en stor kedja kan var förödande för en lokal aktör. Lokala aktörer har många fördelar, så som lokal kännedom om marknaden, möjlighet att agera snabbt och nyanserat, en helt annan energi och lyhördhet eftersom ägarna agerar i en nära relation med personal och medlemmar.

Man ser ofta hur kedjor etablerar anläggningar som går riktigt dåligt under flera år. Det är ok eftersom huvudanläggningarna bär dessa etableringskostnader, men så skulle aldrig en liten aktör kunna göra. Som liten måste man tjäna pengar från första dag. Därför kan sättet vi agerar på skilja oss från varandra. Därför blir jämförelser ofta fel.Men vi kan jämföra hur mycket vi tar betalt, hur många medlemmar vi har, hur populära vi är, osv. Trots att vi har olika förutsättningar.

Jag tittade på riskklasser hos UC och fann att små aktörer många gånger är rankande som lägre risk än större aktörer. Så vart vill jag komma?

Om du är en liten, lokal aktör så måste du tro på dig själv! Därför att det är de signaler som du sänder ut som avgör vem du är. De som jobbar hos dig kommer må så bra/dåligt som du mår och sända vidare den känslan till dina medlemmar.

Så då frågar jag igen, är du nummer ett i din stad?