Är du beredd att svälja en groda?

Viking Bergström
Eat That Frog! – Brian Tracy 

Eller ”Svälj den fulaste grodan först” som den översatts till på svenska. Brian Tracy är kanske den som inspirerat säljare mest, men han är också känd för sin teknik att sätta mål, en stor inspirationskälla för oss alla.

I just denna bok beskriver han de 21 viktigaste sakerna du måste göra för att få mera gjort.

Jag kommer ta upp fler böcker av denna författare och inspiratör.