Är det du eller din kund som bestämmer?

Viking Bergström
”It doesn’t matter what you want, it only matters what your customers want”

Detta läste jag en gång i någon text. Sedan dess har frågan ständigt gäckat mig. Det blir som hönan och ägget men jag skall försöka beskriva vad jag menar.

Bara för att du har en tydlig idé så kanske den inte passar i den tid du lever i. Kanske är du före din tid?

Om du låter kunderna välja så blir det enklare men då frångår du kanske din ursprungliga idé. Konsten är att hitta sin marknad och självklart är det då smart att fråga marknaden först, det kallas marknadsundersökningar och det är inget nytt.

Så innan du bestämmer dig för din åsikt så kanske du skall fråga kunden…