Är det bra att träna?

Viking Bergström
Den frågan kan man ställa sig. Om man läser alla inlägg om träningens effekter så vinner träningen med 9-1.

Därför kan vi nog enas om att det är bra men vilka är det som representerar oppositionen? Bara denna vecka har jag sätt ett antal komiska inslag som försöker stoppa den fysiska aktiviteten hos oss medborgare.

Det började i måndags med att Frerik Haux från Socialstyrelsen drog alla gym över en kam och menade att vi representerade en smittohärd i influensatider. Varför just vi var värst kunden man läsa sig till, det var ostädade nyckelgym på västkusten som fick vara normen för hela branschen.

Igår tisdag likställdes träning med religion (P1). Vi är allt mindre religiösa och numera är vi fokuserade på hälsa med ungefär samma iver som vi var att tjäna kyrka för 100 år sedan, ok?I

dag onsdag menar psykiater Leif Rasmusson att ”Sätt Sverige i rörelse” som var en satsning från regeringen 2001, som skulle locka svenskarna till fysisk aktivitet. I själva verket var ett ”hämningslös” exempel på  motionspropaganda.

Det här är 3 exempel på 3 dagar. Jag tror att vi kan räkna med allt mer motstånd. Sannolikt därför att hela samhället nu övergår i en trend där träning är en del av vår norm. Vi kommer in i den så kallade tidiga majoriteten av marknaden vilket betyder att många börjar känna sig hotade. Personligen ser jag det som ett gott tecken, det innebär att vi nu kan räkna med en period på 10-40 år av etablering i det segment som kallas tidig och sen majoritet av marknaden (Roger Bell Curve), det motsvarar mer än 60 procent av hela befolkningen.

Vår bransch står alltså på tröskeln till den stora marknadspenetrationen.