Äntligen en remiss – Friskvård för egenföretagare

Viking Bergström
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för friskvård och personalvårdsförmåner så att dessa också omfattar egenföretagare i enmansföretag och handelsbolag.

Motivering
Ohälsan i arbetslivet är så utbredd och orsakar samhället så stora kostnader att alla medel som kan bidra till ett bättre hälsoläge måste tas i anspråk.

För de långtidssjukskrivna och förtidspensionerade innebär arbetsoförmågan passivitet och mänskligt lidande.