Ännu en rapport som visar träningens fördelar

Viking Bergström
– Man skjuter de åldersrelaterade sjukdomarna framför sig om man tränar. Det som sker med åldern är att många får en tilltagande kronisk inflammation.

Den är en väsentlig aktör vid utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer och inte minst demens. Alla dessa hör ihop med kronisk inflammation.

Om man är regelbundet fysiskt aktiv så kan man minska inflammationen. Fysisk aktivitet är anti-inflammatorisk.

Att träna är ett viktigt sätt att förebygga kronisk sjukdom, förklarar Bente Klarlund Pedersen.

Läs mer