Alltid redo!

Viking Bergström
Sluta analysera

– Om du tänker för mycket så kommer du att skapa ett problem som inte ens fanns där från början. Utvärdera situationen och vidta åtgärd. Du kan inte ändra det du vägrar att acceptera eller konfronteras inför. Att göra framsteg är att ta risker, så är det!Ja, du är redo!

– Ingen känner sig någonsin 100% redo när tillfället ges. Eftersom de flesta stora möjligheter i livet tvingar oss att växa bortom vår bekvämlighetszon, innebär det att vi inte kommer att känna oss helt bekväm i början.Engagera dig inte i relationer av fel skäl

– Relationer måste väljas klokt. Det är bättre att vara ensam än att vara i dåligt sällskap. Det finns ingen anledning att stressa. Det kommer att hända

– i rätt tid, med rätt person, och av den bästa anledningen.

Bli kär när du är redo, inte när du är ensam.