Allt pekar uppåt i vår bransch!

Viking Bergström
Det blir bara bättre och bättre, alla siffror pekar på att fler och fler tränar. Trygg Hansa visar att 77% tränar minst en gång/vecka, RF visar att nästa 50% av befolkningen tränar två gånger/vecka. 9 av 10 vd:ar föregår med gott exempel inom storföretag och offentliga förvaltningar. Men samtidigt ryktas det om lågkonjunktur, hur går det ihop?

Enligt mitt sätt att se detta så överensstämmer det med tidigare svackor i svensk ekonomi, då går vår bransch bra! Det gör också systembolaget och godis butikerna! Vi har en sak gemensamt, vi levererar någonting personligt där man kan satsa på sig själv för en rimlig kostnad när man inte längre kan spendera stora pengar på lägenheter, husbilar och andra dyra kapitalvaror.

Jag har sett detta 82, 91, 00, 07 och nu ser vi det igen! Detta är alltså starten på min 5:e lågkonjuktur i denna bransch.

Men det finns ett annat hot! Enda sedan 70 talet har vår bransch haft konstant tillväxt, i början var vi huvudsakligen leverantörer till motiverade människor med stort intresse. Idag levererar vi också till motionärer som tränar, därför att andra gör det.

Hela tiden har vi sett att det finns 3 kategorier:
20% motiverade
60% påverkbara
20% ointresserad

”soffpotatis” De senaste studierna pekar på att den sista gruppen nu är 19% vilket visar att ingenting hänt där.

Men samtidigt säger Trygg Hansa att 77% nu rör på sig 1 gång/vecka. Alltså närmar vi oss nu den dag då merparten av de motiverade och påverkbara gör någonting. Det betyder att vi snart börjar konkurrera med andra leverantörer av hälsa. Något vi varit förskonade ifrån under dessa 40 år!

Det ser jag som en spännande utmaning för vi är ingen okunnig bransch, vi vet ganska mycket om människors behov, hur vi skall motivera och upprätthålla regelbunden träning. Så jag tror att vi kommer klara oss bra i konkurrensen. Fri tillväxt kanske är något vi kommer minnas som det stora privilegiet runt det senaste sekelskiftet.

Självklart är denna konkurrens väldigt olika beroende på hur marknaden ser ut. Idag kan t.ex. träningsanläggningar starta i orter med 3-4000 innevånare. Det finns ganska många som fortfarande kan utvecklas där. Men tittar man på de större städerna så finns det  anledning att vässa kvalitén om man vill lyckas! Gör vi alla det så kan vi ta av andra branscher.

Lågpris anläggningar kommer få allt större problem, då konsumenterna förstår att det är ointressant att betala för någonting som man inte använder. Min gissning är då att dessa aktörer bemannar sina nyckelgym vilket leder till mera normala priser och mognad.

Vi får inte glömma att vi jobbar med utbildning, om vår kund förstår varför man skall träna så kommer också vår kund att upprätthålla sin träning. Något både vi, kunden och samhället tjänar på.