3 osvenska ord

Viking Bergström
Många gånger stöter jag på skillnader i kulturer, inte bara mellan olika länder utan lika ofta beroende på var i landet man befinner sig.

Det finns någon sorts tradition eller förutfattad mening att här är vi minsann snåla och så vidare. Nästa alltid har jag konstaterat att det är ganska lika överallt, fast man tror att just vår stad är unik. Men visst finns det skillnader och de 3 skillnader som jag tänkte fokusera på är det som vi svenskar valt att tycka och som då skiljer ut oss från de flesta övriga nationaliteter. Vi har helt enkel val att värdera dessa ord lite annorlunda.

Det gäller JAG, SÄLJARE och VINST. 

Orden dras med en negativ klang här i Sverige, fast det borde vara tvärtom.

Jag kan, jag vill, jag ska och så vidare står inte i motsatts till medkänsla. Man kan ha känslor fast man är målmedveten! Men här i vårt land kan det ofta ses som egocentriskt att sträva mot toppen, vi bör vara lagom ambitiösa så att vi inte trampar någon mindre ambitiös på tårna. Skulle du vara driven och göra misstag så finns det genast de som blir nöjda, skulle du lyckas finns de de som letar andra förklaringar som tur eller kanske svarta pengar. Det är helt enkelt svårt att acceptera att andra lyckas bättre! Det finns dock en lite hoppfull öppning, om du är ung så ska du veta att det blir mer accepterat ju äldre du är, värst är det om du lyckas för tidigt!

De flesta av oss är säljare men få har den titel. Man kallas konsulent, Key account ansvarig, medlemsrådgivare, kundansvarig eller något annat som ska avleda tankarna från sälj. När vi sedan träffar dessa personer, kanske på banken, så finns det två vanliga scenario; Vi blir trevligt bemötta och ”får” låna pengar till 5% ränta av en trevlig bankman eller vi träffade en” sån där” säljare som försökte lura på oss en banklån till 5% ränta. Alltså beroende på hur vi uppfattar situationen så byter vi snabbt titel på personen och säljare är då den negativa typen. Personligen håller jag med om att det finns dåliga säljare precis som det finns av allt annat men dessa bör få ett annat namn för säljare är ett fantastiskt viktigt yrke. Det krävs stor personkännedom och social kompetens, förmåga att anpassa sig efter situationen och mycket tålamod. Denna yrkesgrupp förtjänar stor respekt, vi är alla beroende av dem.Vinst är kanske det viktigaste i ett företag, utan den upphör företaget och med det går alla tjänster/arbetstillfällen förlorade, trots detta är det ganska vanligt att framför allt små företag balanserar kring noll som resultat. Ibland är det förstås därför att de inte lyckats bättre men ofta sjunker företagets ambition när man väl inser att man ännu ett år lyckat hålla näsa ovanför vattenytan, huvudsakligen därför att den största drivkraften inte är att tjäna pengar utan kanske att överleva som företag.

För mig bli detta helt obegripligt men samtidigt ser jag hur man diskuterar vinster i vården i stället för att prata om utdelning, man förväxlar begreppen och ordet vinst blir därmed ännu fläckigare.

Jag vill återupprätta dessa 3 ord och se mer av människor som satsar på sig själva, gör karriär, kanske som företagare med många säljare och tjänar massor av pengar!

Detta skapar goda krafter i samhället som genererar välfärd, skatteintäkter till staten och massor av arbetstillfällen.

Vi behöver dessa 3 ord!