10 budord i vår bransch

Viking Bergström
• Du skall inga andra betalsystem hava jämte autogiro
• Du skall inte missbruka varumärken som ägs av andra, så som BodyPump och Zumba, ty du kommer inte att lämnas ostraffad
• Tänk på att alltid hålla öppet, kanske även mitt i natten
• Visa aktning för banken, hyresvärden, licenser, STIM och andra leverantörer så får du finna kvar på marknaden
• Du skall inte sänka dina priser för att ta marknad
• Du skall inte sälja dig själv till din konkurrent
• Du skall inte stjäla, vare sig personal, musik eller idéer
• Du skall inte prata illa om dina konkurrenter
• Du skall inte ha begär till din kollegas lokaler utan etablera dig i en egen marknad
• Du skall inte ha begär till dina konkurrenters varumärken, ej heller deras kampanjer och instruktörer eller något annat som tillhör dem